Maalehe raamatusarjas ilmunud esseekogumikus „Eestile elatud elu“, mis on pühendatud äsja 81. sünnipäeva tähistanud Eesti maalikunsti suurkujule Jüri Arrakule, torkab silma viimane peatükk, kus kunstnik tänab ärakuulamise ja üleskirjutamise eest Kai Kaske (51).