Urmas Sõõrumaa vajas kiirabi!

Ettevõtja ja Eesti Olümpiakomitee presidentUrmasSõõrumaa(55),kes on propageerinud ja harrastanudtervislikkeeluviise,keshiljuti käivitas isegi Tao Keskuse, kustoimuvadmeditatsiooni-jajoogatunnid ning muud energiaarendamiseüritused,vajas öölvastu17. aprilli kiirabi. Liikvel on juba kumu,etSõõrumaa tegiendaleliiga harjutustega, mida ta teeb niifüüsilisekui kaenergeetilisevormi nimel, kuid selle kummutabärimees jubaeos.