Kuidas te tutvusite?

Siret:Nägimeteineteistesimestkorda2015.aastalRiigikoguvalimispeolMeritonihotellis.Mäletansedahetkevägahästi. Kõikrääkisid, etRiigikoguonsaanudendaleuuenoorekitsekasvatajastpõllumehe MartinRepinski.Kamultekkishuvi,kessee inimene on.Meedia tundis temavastusuurthuvi,kuid masainkalöögile.Tutvustasin ennast jasoovisinpaljuõnne.