Eve Kallaste (42) tegeleb juba aastaid koos oma ala spetsialistidega saates „Minu imeline muutumine“ inimeste välimuse parandamisega. Ta on kümnetele naistele andnud tagasi usu ja kauniduse, et elada normaalset elu normaalses kehas.

Ei mäleta teist nii hüsteerilist sügist. Endise peaministri ja eksmissiga seotud skandaalid on meid viinud tundmuseni, et normaalsus on elust justkui ära kadunud. Mil moel sina oma elu normaalsust tasakaalus hoiad?

See sügis on olnud, jah, selline rahutu ja teistsugune kui eelmised ehkki parem vist oleks, kui tegeleksime rohkem enda elu kui teiste asjadega. Mitte küll nendest juhtumitest ajendatult, aga vestlesin ükspäev oma kolme tütrega, et mõelge, kui me ühel päeval ärkaksime ega saaks teineteisega rääkida, vaid peaksime üksteisest aru saama vaikides, otsa vaadates ja tunnetades – kes on kes, mida ta tahab ja millised on tema põhimõtted. Kui me ei saaks sõnadega asju paremaks ega halvemaks rääkida, vaid püüaksime sõnatult teist inimest mõista – kahtlen, kas oleme selleks üldse võimelised. Kas oleme valmis endale tunnistama, et see, keda mina vaikides vaatan ja arvan mõistvat, võib-olla tema ei mõistagi mind nii, nagu arvasin ja eeldasin. See oleks komplitseeritud, aga vahel võiks püüda inimesi rohkem mõista, sest omavahelisel kommunikatsioonil ja toetusel põhineb kogu elu. Muidugi ei muutu me läbipaistvaks, kuid avatum suhtlemine hoiaks palju stressitekitavaid olukordi ära.