"Erinevus rikastab" võiks panna koondpealkirjaks Kroonika viimase kahe numbri kaanelugudele, mis on tekitanud küsimuse, miks propageeritakse ebatraditsioonilisi peremudeleid.
Ajakirjanikuna püüan intervjueeritavas näha ennekõike inimest, vaatamata tema ametile, seisusele, seksuaalsele sättumusele või nahavärvusele. Just eelarvamused on need, mis sageli ei luba näha kastist väljapoole.

Seekordse kaaneloo üks peategelane, sportlasena miljoneid teeninud Robert Griffin on toonud selle kohta hea näite: "Paljud oota­sid, et mul on püksid poole tagumiku peal, et ülbitsen, popsin marihuaanat ja räägin pudru-inglise keelt. Niisugune on levinud eelarvamus afroameeriklaste kohta."

Võin aga kinnitada, et Robert on intelligentne, tasase loomuga ja südamlik mees, kes ei staaritse. Üle kõige maailmas armastab ta oma abikaasa Gretet ja peab eestlastest väga lugu (loe lk 8).

Olgem ka meie teiste suhtes avatuma meelega!