Kust kulgeb avatud maailmas kodu piir ningkusonseekoht,kuhuigatsed ja mida koduksnimetad,arutlevadränduritestnäitlejaSiimMaaten (32) ja filmitegijaKaisaRoover(32). Nadonolnudteineteise jaoks kodukssuuresmaailmasringirännates–Austraalias, Taimaal,Albaanias,Argentinas,IndoneesiasaarteljaKesk-Ameerikas Kariibi mereäärsesBelizes.