Lauri Liivil (39) on ühe vabakutselise kohta tihe töine graafik paigas järgmise sügiseni.