Mis on su mõtteis-tundeisteisitikuikaksteistaastattagasiKiievisse kohvreid pakkides?
Oi, kohver oli siis paljuväiksem!(Naerab.)Nüüdsaierinevaidkleite ja kostüüme kaasalausakolmkohvritäit.Egatookord meilSuntribe’igapealelavakostüümidemuudkoordineeritudriietust olnudki.Ja naljakasontagasimõelda,kuidas meüldseintervjuusidandsime.Viisplikatpressikonverentsidel pikalauatagasädistamas,igaüksomatarkusest…