RAHVUSKANGELASE lugu jutustanud lavastaja Teet Kask ja balletitantsija Andrea Fabbri.