TELEAJAKIRJANDUSE PEDAGOOGID Tartu Ülikooli emeriitprofessor Marju Lauristin, Tallinna Ülikooli teleajakirjanduse õppejõud Hagi Šein ja Indrek Treufeldt hoiavad tudengeid harides elus Valdo Pandi õpetust, milles ta omal ajal sõnastas kolmele trükitud masinkirjalehele 18 erinevat saatežanrit, pannes nii aluse Eesti tele- ja raadioajakirjandusele.